Biraderler Yapım bünyesindeki Çocuk Genç Sanat Tiyatro  (ÇGST) bir sosyal girişimdir.

Eşi benzeri olmayan bir metodoloji ile çocuk ve gençlerin tiyatro ve yan disiplinleri desteği ile psiko sosyal gelişimine destek oluyor.

Çoklu program kapsamında oyunculuk, sahne, dans, müzik, mim gibi çalışmaların yanı sıra Sosyal Beceri seminerleri ve ailelerle çalışmalar da var.

www.cgst.online